oční vady

oční vady

nejběžnější oční vady

Stejně jako u mnoha jiných potíží a onemocnění platí i v souvislosti se zrakem pravidlo, že oční vady lze často léčit nebo aspoň korigovat. Zcela zásadní je však včasné rozpoznání problému a zahájení léčby. Příznaky jako rozmazané vidění či jiné potíže se zrakem by měly být vždy brány vážně a co nejdříve by mělo následovat vyšetření u očního lékaře.

myopie

Krátkozrakost, nebo-li myopie, je refrakční vadou, při níž jsou viděné předměty v dálce optickým systémem oka zobrazovány chybně před sítnici a tudíž je vnímáme rozostřeně. Rozmazané vidění do dálky je také hlavním symptomem krátkozrakosti, naopak vidění do blízka může zůstat (podle stupně vady) ostré. 

myopie

hypermetropie

Dalekozrakost (lat. hypermetropia) je velmi častou refrakční vadou, při které optický aparát oka v klidovém stavu nezaostří pozorovaný vzdálený obraz přesně na sítnici, ale až za ni. Příčina většinou tkví v kratší osové délce oka, méně často je důvodem nižší optická mohutnost optického systému oka ať už díky oploštění refrakčních členů (rohovky a/nebo čočky) nebo kvůli abnormálnímu indexu lomu optických prostředí oka (rohovka, čočka, komorová voda a sklivec). Uvedené příčiny se samozřejmě mohou i kombinovat.

hypermetropie

astigmatizmus

Refrakční vada způsobená nepravidelným zakřivením rohovky nebo ( méně častěji ) čočky. Zakřivení a tím i lomivost rohovky nebo čočky se liší v jednotlivých osách a obraz na sítnici je neostrý a deformovaný. Vada většinou vzniká již v dětství a je často kombinována s některou ze základních vad – krátkozrakostí či dalekozrakostí. Astigmatismus zhoršuje vidění jak do dálky tak i na blízko, je korigován cylindrickými skly nebo torickými kontaktními čočkami. Určitý nízký stupeň astigmatismu je fyziologický (rohovka není téměř nikdy pravidelně zakřivená) a nevyžaduje optickou korekci.

astigmatismus

amblyopie

Tupozrakost (amblyopie) vzniká v prvních letech života, její příčiny jsou rozmanité. Nejčastěji ji způsobuje refrakční vada oka (většinou dalekozrakost, někdy astigmatismus), jindy šilhání, případně některá jiná onemocnění oka. Pro vývoj zraku obecně, zrakové ostrosti a trojrozměrného vidění je nejdůležitějších prvních sedm let života. Není-li tupozrakost léčena včas, hrozí dítěti riziko celoživotních následků.

amblyopie

presbyopie

Presbyopie nebo lidově vetchozrakost nastává v důsledku tělesných změn přicházejících se středním věkem. S přibývajícími roky elasticita oční čočky klesá a s ní i schopnost akomodace. Vidění do blízka se začíná zhoršovat, stává se neostrým, sledované předměty musíme stále více a více oddalovat od očí. Proces slábnutí akomodace začíná postupně již od mládí, ale výrazněji se projevuje  teprve ve věku kolem 40 let, kdy se schopnost akomodace sníží do té míry, že oko nedokáže zaostřovat do blízka. Presbyopie je normálním projevem stárnutí, kdy počínaje 40. rokem věku, přibývá každých 10 let cca 1 D korekce do blízka, zatímco se korekce do dálky nemění. U hypermetropů je část akomodace spotřebována již ke korekci zraku do dálky, presbyopie se tak dostavuje dříve.

katarakta

Katarakta aneb šedý zákal je jakékoli zkalení v čočce, které způsobí poruchu průhlednosti a rozptyl procházejícího světla. Během stárnutí se čočka zvětšuje, nabývá na hmotnosti a ztrácí elasticitu. Čočkové proteiny se chemicky mění na vysokomolekulární protein. Výsledkem jsou změny refrakčního indexu, snížení transparence, změny optické aberace a stále se zvětšující pigmentace jádra oční čočky od jemně žluté až po nahnědou barvu.

Indikací  k operaci může být snížení zrakové funkce významně ovlivňující dennodenní činnosti pacienta.


objednejte se na měření očí nebo konzultaci u nás již dnes

• OPTIKA • MĚŘENÍ ZRAKU • MULTIFOKÁLNÍ • DIOPTRICKÉ • PRO DĚTI • K POČÍTAČI • NA SPORT • 

• PRO ŘIDIČE • SLUNEČNÍ • DO VODY • KONTAKTNÍ ČOČKY • DOPLŇKY • DÁRKOVÉ POUKAZY • OPRAVY • NÁŠ PŘÍBĚH •

FOLLOW US 

• INSTAGRAM • FACEBOOK •

© 2022 • OPTIKA IVA DLOUHÁ s.r.o. •

• GOČÁROVA 1000/29 • HRADEC KRÁLOVÉ • 

 DIČ CZ02000105  IČ 02000105 • 

• OTEVŘENO • PO - PÁ 8 - 18  SO 9 - 12 •